Únor 2010

Povzbudivé výroky - poprvé

26. února 2010 v 18:34 | Různí autoři |  Povzbudivé výroky
Občas se člověku poštěstí narazit na několik slov nebo vět, jež mu prosvětlí pochmurný běžný den. Ne vždy patří takové sentence mezi to, co je obvykle nazýváno humor a může proto citlivějším povahám způsobit nechtěné reakce (např. zhnusení). Přistupujte k uvedeným sentencím s obezřetností pyrotechnika k nevybuchlé pumě. Přesto možnost pocítit jemné zatetelení v hrudi patří mezi příjemné události a tak jsem jen rád, že se o ně mohu podělit.

Česká hispaniola?

25. února 2010 v 16:00 | AgriCE |  Na aktuální téma, nebo-li co mě štve
Dnes jsem si přečetl úvodní slovo k vláknu na Soběstačnosti věnovanému mému oblíbenému kusu nádobí - pánvi wok a při té příležitosti jsem si uvědomil jednu sebou přehlíženou drobnost. Drobnost, jež právě díky přehlížení najednou vyrostla do podoby všepožírajícího monstra.
Můžete se na to co píši dál dívat třeba jako na hloupou pohádku.

Odpověď: Způsoby ochrany dřeva

22. února 2010 v 21:33 | AgriCE |  Stavby
Tento článek vznikl jako odpověď na pěkný dotaz k článku hliněné stěny. Děkuji, protože otázka impregnace a ošetření dřeva mne nenapadla, přestože se jedná o podstatné téma související s realizací dřevěných konstrukcí. Moje vlastní znalosti jsou v tomto "punktu" značně omezené a proto následující uváděné recepty berte jako "babské".

Hliněné stěny

17. února 2010 v 14:38 | AgriCE |  Stavby
Při jedné ze svých ojedinělých cest jsem narazil na hezkou ukázku stavební techniky. Stavby provedené z dřevěných trámů s výplní stěn provedenou hlínou. Opakovaně jsem si pokládal otázku ohledně provedení výplní. To to tam nějak plácají na sebe? Jak to dělají, že jsou ty stěny tak tenké?

Fosilizované zemědělství a polovina 19. století

16. února 2010 v 20:39 | AgriCE |  Na aktuální téma, nebo-li co mě štve
Tento článek vznikl jako reakce na otázku (parafrázuji): "proč mu, sakra, pořád cpu polovinu 19. století?", která mi byla položena v komentáři k článku na EB . Přiznám se bez zaváhání, že tento údaj byl čistý odhad bez podpory zdrojů a tak pokud Vás zajímá jak dopadla hypotéza o polovině předminulého století ...

Potřeba potravin na osobu a rok a odběr živin jejich produkcí

11. února 2010 v 12:16 | AgriCE |  Zemědělství
Ve dnech minulých jsem směřoval (a znovu směřovat budu) Vaši pozornost k otázkám výživy a hnojení rostlin ve vztahu k jednotce produkce. Dnešní krátký příspěvek je věnován trošku jinému úhlu pohledu.
Jaká může být potřeba živin v hospodářství aby dokázalo vyprodukovat potravu pro jednu osobu na bázi "lokální diety"?

Historické stavby III.

6. února 2010 v 20:40 | AgriCE |  Stavby
Dnešní malý exkurs do historie staveb souvisejících s zemědělstvím zavítá do výrazně staršího období než předchozí. Nahlédne pod pokličku zvláštní budovy na pomezí zemědělství a průmyslu - holubí věže.

Odpověď: Složení statkových hnojiv z minoritních zdrojů

5. února 2010 v 0:47 | AgriCE |  Zemědělství
Odpověď: Složení statkových hnojiv z minoritních zdrojů
Tento extrémně krátký článek je odpovědí na otázky položené v komentáři k článku "Hnůj nebo kompost?".

Hnůj nebo kompost?

2. února 2010 v 22:23 | AgriCE |  Zemědělství
Při úvahách nad možnostmi "udržitelné" rostlinné produkce je nutné se pozastavit nad základními činnostmi nutnými pro její udržení co nejblíže stávajícímu stavu. Neustálé myšlenkové omezení na produkci potravin nám zakrývá skutečnost. Skutečnost, že zemědělská produkce musí zajistit suroviny pro všechna odvětví dnes saturovaná z neobnovitelných zdrojů. Vždyť dnes je naprostá většina věcí v našem okolí vyrobena přímo z nebo v přímé souvislosti s ropou, uhlím či zemním plynem. Stačí se jen okolo sebe rozhlédnout. Oděvy tkané z umělých vláken, nábytek, boty, jídelní náčiní, hračky a další a další. Ve středně či dlouhodobém výhledu je nutné všechny tyto věci zajistit z našich polí, luk, stájí a lesů. Pokud přijmeme premisu zásadního omezení dostupnosti fosilních zdrojů a zdrojů s tím souvisejících, jsme postaveni před nutnost řešit situaci "lokálního farmáře".